ملاک های دکوراسیون داخلی

  • تاریخ انتشار17 شهريور , 1395
بر اساس نظريه اي گفته ميشود که معماري و دکوراسيون داخلي سبک ندارد به اين منظور که براي طراحي ملاک هاي معتبري وجود دارد اما قالب و محدوديت خير و بايد از تقليد خود داري کرد.

ملاک هاي معتبر دکوراسيون داخلي:
1-عنصر دروني
2-ماه تولد
3-رنگ
4-متريال
5-نوع کاربري

عنصر دروني
به طور کل 5 عنصر دروني وجود دارد:  اب، اتش، خاک، فلز، چوب
قسمتي از خصوصيات رفتاري هر فرد در راستاي خصوصيات عنصر دروني اوست.
چوب اتش را تقويت ميکند – اتش چوب را ميسوزاند – چوب بر خاک غلبه ميکند – خاک چوب را از بين ميبرد – چوب از اب تغذيه ميکند – اب چوب را فرسوده ميکند.
براي مثال: بنايي که خصوصيات اتش را داشته باشد فضاي مناسبي براي فردي که عنصر وجوديش چوب است نمي باشد.

2-ماه تولد
هر ماه داراي نماد مختص به خود است و ماه تولد، قسمتي از خصوصيات اخلاقي فرد را تشکيل ميدهد که بي ربط با عنصر وجودي نيست براي مثال ماه مرداد مورد بررسي قرار میگیرد: 
نماد:شير
فلز:طلا
عنصر:اتش
اکنون براي طراحي براي فردي با اين خصوصيات بسياري از اطلاعات لازم در اختیار است مثلا با توجه به نماد اين ماه شير سلطان است و ازتجملات لذت ميبرد.
در تزئين خانه فردي با اين خصوصيات نبايد از گياهان مصنوعي استفاده کرد.

براي کسب اطلاعات از خصوصيات اخلاقي ماه ها ميتوان از کتاب طالع متولدين ...هر ماه استفاده کرد.

3-رنگ
اين نظريه بر اين باور است که رنگ روانشناسي ندارد و هر رنگ براي مکان، فرد و شرايط مختلف معناي متفاوتي دارد اين درست است که هر رنگ خصوصيات مخصوص به خودش را دارد اما اين خصوصيات در همه جا يک بازخرد را ندارد براي مثال:
رنگ قرمزدر شرايطي باعث ايجاد حس تحرک و شادي مي شود اما در مناطق گرمسير استفاده از اين رنگ باعث ايجاد حس افسردگي مي شود.

4-متريال
مصالح نيز داراي خصوصيات و احساس مخصوص به خود اند براي مثال:
شيشه داراي خصوصيت غرور و خودنمايي است پس استفاده از اين متريال براي ماه مرداد مناسب نيست.
و شايان ذکر است که هر مصالح در دسته خصوصيات خود قرار ميگيرد براي مثال:
اجر، خشت در دسته خصوصیات خاک قرار دارد.

5-نوع کاربري
نظريه پردازان اين نظريه معتقد اند که به يک مکان نبايد 2 کاربري داده شود چون هر مکان و هر کاربري نياز ها و ملاک هاي جدا دارند.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
شرکت پاد پارس