معروف ترين سبک هاي دکوراسيون داخلي

  • تاریخ انتشار23 شهريور , 1395
معروف ترين سبک هاي دکوراسيون داخلي:
1-سبک ايراني  
2-سبک مينيمال
 3-سبک باستاني
4-سبک روستيک
5- سبک بيقاعده(باروک)
6-سبک ماوريک
7-سبک ژاپني
8-سبک مراکشي
9-سبک مصري
10- سبک مونو کروماتيک
11-سبک رومي 
12-سبک يوناني 
13-سبک روکوکو
14- سبک ويکتوريايي
15- سبک انگليسي
16- سبک ارت نوو
17- سبک ارت دکو
18- سبک فرانسوي
19- سبک سوئدي
20- سبک چيني
21- سبک گوتيک
22- سبک اوريگامي
 
 
در ادامه به بررسي سبک مينيمال پرداخته مي شود:
 
-سبک مينيمال (ساده گرايي)
مينيماليسم يک مکتب هنري است که بر پايه ي سادگي بنيان گذاري شده است، روش هاي ساده و خالي از پيچيدگي و يا شبه فلسفي زايده ي اين سبک به شمار مي آيند.
اين سبک باقي مانده از هنرمندان روس دوره ي پس از انقلاب اکتبر روسيه است که افرادي ساختارگرا بودند و به خلاصه نمايي و اشکال هندسي علاقه داشتند.
تجربيات هنرمندان روسيه همانند مالويچ با اثر(سفيد رود سفيد) بر روي هنرمندان اروپا و امريکا تاثير بسيار گذاشت همانند:
- مجموعه تابلو هاي تماما سفيد رابرت راشنبرگ
- کارهاي تک رنگ ايو کلين
- کارهاي مينا کاري روي مس رابرت ريمن
- آثار اگنس مارتين که ترکيب شيارهاي نامحسوس روي زمينه تک رنگ
از سبک ساده گرايي در تمامي هنرها به ويژه در هنرهاي تجسمي و موسيقي استفاده مي شود. اين سبک پس از جنگ جهاني دوم توسط هنرمندان هنرهاي تجسمي امريکا گسترش يافت. ساده گرايان بر اين باورند که با زدودن ترکيب بندي و کاربرد موارد ساده و اغلب صنعتي که به شکلي هندسي ساده باشند، مي توان به کيفيت ناب رنگ، فرم، فضاو ماده دست يافت.
آثار هنرمندان مينيماليست گاه اتفاقي و گاه زايده ي شکل هاي هندسي ساده و مکرر بوده است.
 
ويژگي هاي سبک دکوراسيون مينيمال
در اين سبک هيچ چيز زيادي وجود ندارد، همه چيز در نهايت صحت است بدون زمينه اي مجلل.
تاکيد اين سبک بر سادگي است و رنگ هاي مورد استفاده در آن ممکن است خيلي تيره و خسته کننده و يا روشن باشد يا ممکن است از رنگ هاي درخشان استفاده شود.
وسايل مورد استفاده در مکاني با اين سبک طراحي با اشکال هندسي مربع، مستطيل و دايره ميباشد،اما ظاهر همه چيز بدون جزئيات و ساده است.
براي مساحت هاي زياد (مثل ديوار و سقف) رنگ سفيد نقش کليدي دارد. اشياء نصب شده بر ديوار ها و سقف ها (تابلو، قفسه، لوستر...) نيز بايد بسيار کم باشند. در سبک مينيمال، معمولاً کف کل ساختمان حتي آشپزخانه يکپارچه و از يک جنس است و علت آن توازن و آرامشي است که در کل ساختمان ايجاد مي کند. در صورت لزوم  مي توان از فرش استفاده کرد آن هم از فرش هاي کم طرح و ساده.
وسايل و مبلمان بايد فضاي آزاد کافي در پيرامونشان داشته باشند. چيدن تنگاتنگ و شلوغي از خصوصيات اين سبک نيست از هر آنچه که تنها جنبه تزئيني دارد بايد دوري شود.

 
استفاده از چوب ويا يک تک رنگ جيق براي روح بخشيدن به فضا و ايجاد تضادي چشم نواز.
 

 
به کار بردن رنگ خاستري تيره يا مشکي در کنار رنگ سفيد که به عنوان رنگ مادر است.

 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
شرکت پاد پارس