نقش نور در طراحی داخلی

  • تاریخ انتشار5 مهر , 1395
مهمترین مسئله در معماری و طراحی داخلی: نور، رنگ نور و زاویه ی تابش نور است.
به طور کلی 2 نوع نور وجود دارد: نور طبیعی و نور مصنوعی
در چند سال اخیر به طور اشتباه استفاده از نور مصنوعی به جای نور طبیعی باب شده است حتی در فروشگاه ها تماما از نور مصنوعی استفاده می شود اما با گذر زمان و گرفتن نتایج ناخوشایند از این مسئله برخی از معماران تغییر عقیده دادند، به این صورت که در فروشگاه ها نور طبیعی روز را با استفاده از حفره های سقفی به داخل می آورند و برای بهتر نشان دادن اجناس از نور مصنوعی بهره می برند مانند فروشگاه قدیمی هارودز

3 منبع اصلی نور طبیعی:
1-نور روز،نور عبوری از میان ابرها
2-نور خورشید،اشعه مستقیم خورشید تابیده شده از میان ابرها
3-نور منعکس شده،نور ممنعکس شده از سطوح
این نکته شایان ذکر است که کیفیت نور عبوری به اقلیم منطقه،سایت منطقه و درختان اطراف ان بستگی دارد

ساختمان باید متناسب با نور خورشید طراحی شود زیرا هدف اصلی بهره گیری از نور خورشید به طور غیرمستقیم است و اگر در طراحی دقت نشود ساختمان یا بیش از حد گرم یا بیش از حد سرد می شود.
نکات مهم برای یک طراحی مناسب:
1-استفاده از سایه بان برای پنجره ها و ورودی: برای جلوگیری از ورود نور مستقیم خورشید.
2-جهت گیری ساختمان: ساختمان باید به گونه ای ساخته شود که قسمتی از ساختمان که نیاز به نور بیشتری دارد رو به خورشید و قسمتی که کمتر نیاز دارد در جبهه مناسب قرار گیرد.
3-کنترل نور: باید نور ورودی و خروجی متناسب با نیاز قابل کنترل باشد یکی از این راه ها استفاده از پرده در پنجره ها است.
4-استفاده از نور: استفاده از پلان مناسب و همچنین متریال مناسب برای مثال استفاده از متریال براق در جایی که نیاز به نور بیشتری داریم.
5-نمای مناسب: برای مثای اگر پنجره ای برای نور در نظر گرفته شده است اما منظره ی نامناسبی دارد می توان با پرده جلوی دید نامناسب را گرفت و فقط از نور آن استفاده کرد.


------------------------------------------------------------------------------------------------
شرکت پاد پارس