تاثیر رنگ در معماری

  • تاریخ انتشار14 مهر , 1395
بعد از نور، رنگ مهمترین عامل در طراحی است که در خصوص آن صحبت خواهد شد.
باید گفت که روانشناسی رنگ اصول ثابتی ندارد یعنی هر رنگ با توجه به سن،  جنسیت،  فرهنگ، موقعیت های مختلف احساسی روحی افراد... تاثیر متفاوتی میگذارد اما یک حس ثابت برای رنگ ها می توان در نظر گرفت که در ادامه به تعریف چند رنگ پرداخته می شود
 

رنگ آبی:

نماد: آب،  آسمان و فنا پذیری
مشخصات کلی: صمیمیت، وفاداری، سکوت، اتحاد،  نظم و تفکر
مزه: شیرین (در تبلیغات شیرینی جات از این رنگ به شدت استفاده مثبت می شود)
موسیقی: نی و فلوت
شکل هندسی: دایره (همخوانی مناسبی با این شکل دارد)
احساس: آرام کردن ضربان قلب و تنفس، رضایت، آرامش

 

رنگ سبز:

نماد:اعتماد به نفس،  آرامش، امید، ترقی، آبادانی، اراده،  تفکر،  صبر
مزه:ملس (سبز روشن کمی ترش و سبز تیره شور است)
موسیقی: ویولن
رنگ سبز ترکیبی از رنگ زرد و رنگ آبی است و با تمایل به سمت هر کدام به خصوصیات آن رنگ نزدیک تر می شود یعنی اگر به زرد نزدیک شود حس جوانی و اگر به آبی نزدیک شود، حس روحانیت را می گیرد.
این رنگ برای جاهایی استفاده می شود که نیاز به تمرکز و آرامش است مانند کتابخانه و اتاق عمل.


 

رنگ زرد:

نماد: خورشید و حقیقت
مشخصات کلی: افزایش قوای فکری، فرح بخش، امیدمزه: ترش
شکل هندسی: مثلث واشکال تیز گوشه
موسیقی: ترومپت
احساس: حس سبکی، رضایت، دانایی، خیانت، دروغ، بی اعتمادی
رنگ زرد باعث ایجاد حس هیجان می شود و قابل ذکر است که هیجانی که رنگ زرد ایجاد می کند ملایم تر از هیجانی است که توسط رنگ قرمز بوجود می آید. در ضمن از این رنگ برای درمان بیماران افسرده استفاده می شود.
اگر این رنگ روی زمینه تاریک قرار گیرد تبدیل به رنگی با قدرت امید بخشی و شادی بخشی بیشتر می شود.
 

نگ قرمز:

نماد: آتش، خون، زندگی، گرما، هیجانات
مزه: تلخ و تند
شکل هندسی: مربع و مستطیل
موسیقی: ترومپت و جاز
احساس: عشق، اشتیاق، پیروزی، غلبه بر مشکلات، قدرت
قرمز مایل به نارنجی عشق زمینی و قرمز مایل به آبی عشق اسمانی را القا می کند.رنگ نارنجی:

نماد: گرما، جوانی، تازگی
شکل هندسی: ذوزنقه
احساس: حرکت، اشتها برانگیز، هیجان(معتدل تر از رنگ زرد)
از این رنگ با توجه به نوع احساس آن که مطرح گردید، در راهروها و رستوران ها استفاده می کنیم همچنین شایان ذکر است که این رنگ برای سنین 9 تا 16 سال بسیار مناسب است. 
رنگ بنفش:

خصوصیات کلی: اسرار آمیز، تردید، ناباوری، جذا
مزه: گس
شکل هندسی: بیضی
بنفش ترکیبی از رنگ قرمز و آبی است به همین دلیل هم جزو رنگ های سرد هم جزو رنگ های گرم حساب می شود
این رنگ ظاهری جذاب و باطنی غمگین دارد و به دلیل باطن غمگینش نباید در سطوح زیاد از آن استفاده کرد.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرکت پاد پارس