طراحی فضای سبز و روف گاردن

با توجه به اینکه طراحی طرح فضای سبز دارای اهمیت مشابه اجرای آن می باشد، لذا کارشناسان ما در این قسمت با توجه به تجربه ی متعدد در پروژه های فضای سبز شهری، خصوصی و دولتی نسبت به انجام و پیاده سازی طرح و نقشه ی تهیه شده و اجرای آن با بهترین راندمان و عملکرد اقدام می کنند.
 
روف گاردن ، باغ بام  ،بام سبز ،سقف سبز در واقع اصطلاحي است که  به ايجاد بستري مناسب براي رشد و ايجاد پوشش گياهي بر روي پشت بام يا تراس گفته ميشود.
 
شما هم ميتوانيد باغي زيبا در پشت بام يا بالکن خود ايجاد کنيد وبعد از يک روز کاري در فضاي سبز و باغچه هاي زيباي  پشت بام خود استراحت کنيد و ازفضاي آزاد لذت ببريد. توسعه و ايجاد روف گاردن به تلطيف و کاهش آلودگي هوا در شهرهايي مثل تهران کمک زيادي ميکند.باتوجه به اين که بدليل آپارتمان سازي بي رويه در تهران ممکن است نور به گياهان حياط شما نرسد ولي باغ بام ها ميتوانند به ميزان کافي نور جذب کنند.