اجرای فضای سبز

اجرا و نگهداری فضای سبز

فضای سبز اندک اندک معنا ،مفهوم و ارزش واقعی خود را که مترادف با زندگی ،حیات،تنفس،پاکیزگی و بهداشت محیط ،زیبایی و طراوت و آرام کننده روح و روان ،پاکیزه کننده هوا است را به ما نشان می دهد.بخصوص با توسعه ی سریع تکنولوژی و صنعت ، مهاجرت مهار نشده ،رشد سریع و بی رویه شهر ها و حاشیه نشینی که تخریب سریع و وحشتناک فضای سبز داخل و اطراف شهر ها را بهمراه داشته است.
فضای سبز با هدف نزدیک شدن به نیاز شما برای ایجاد فضای صمیمی سرشار از رنگ و احساس با هدف خاص با ارائه راه حل های به ظاهر فنی و زیبا شناختی و معیارهای با کیفیت همراه با ایده های خوب ، محلی برای استراحت و تفریح و سرگرمی و عاملی جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مبارزه با سرو صدا با در نظر داشتن حفظ منابع طبیعی و محیط زیست ایجاد می شود.
. فلسفه و معماری فضای سبز از زمان بسیار قدیم مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است . کارشناسی ارشد طراحی منظر، نه تنها به قوانین طبیعت پایبند است ، بلکه تلاش برای پیاده سازی روش ساخت باغ با اصول اساسی فلسفه ی زندگی مردم را در نظر گرفته است.  که سبک های مختلف طراحی چشم انداز بازتابی از دوره های خاصی از زندگی و معماری باغ، همراه با جنبه های مذهبی و ملی از زندگی مردم نسبت به هماهنگی و طبیعت در آن دیده می شود.
در سالهای اخیر با توجه به نیاز جوامع و نوع تفریحات و میزان امکانات در گذشته و آینده باهم متفاوت می باشد ، امروزه مسئولیت ایجاد فضای سبز برعهده دو گروه 1 – طراحان و برنامه ریز ها و 2 – افرادی که طرح را اجرا و نگهداری می کنند تقسیم بندی می شوند.
طراحان بایستی نیازهای روحی ، جسمی و اجتماعی سنین مختلف مردم هر منطقه را بدرستی شناخته و بعد از آن اقدام به طراحی کنند که برای رفع نیاز همه اقشار جامعه چهار هدف کلی را دنبال کنند.
1 – ایجاد فضای سبز بمنظور بهسازی محیط زیست
با افزایش جمعیت و توسعه شهرها لزوم احداث فضای سبز احساس می شود اثرات ایجاد فضای سبز بصورت کاهش آلودگی صوتی ، تصفیه هوا ، کاستن گرد و غبار ، افزایش رطوبت هوا ، ایجاد سایه ، جلوگیری از فرسایش خاک
2 – احداث فضای برای بازی کودکان
در سیستم آپارتمان نشینی کودکان معمولا" مکان مناسبی برای بازی ندارند لذا نیازمند مکانی برای دویدن ، بازی کردن یا حتی فریاد زدن دارند
3 – مکانی برای آموختن
جنبه های آموزشی فضای سبز به اندازه موارد تفریحی و زیست محیطی آن اهمیت دارد معمولا" در پارکها فرهنگسرا تمام این امکانات را تعبیه می کند. ارائه دانش مبتنی بر گیاه (باغ گیاه شناسی ) یا جانوری (حیات وحش)
4 - پارک و باغ های تاریخی : بمنظور خدمت به منافع فرهنگی و تاریخی است ، که متناسب با جامعه ،منطقه یا ملیت معمولا" اشیاء و ویژگی های آنها را با حفظ آثار مکشوفه از دیگر اهداف خدمت به منافع آموزشی و پروش می باشد
5 - گرد هم آوردن افراد همه جامعه  
در زندگی ماشینی امروز مردم را از هم جدا و دور کرده است فضاهای سبز مکانهای مناسبی برای گرد هم آوردن افراد جامعه و آشنا شدن و تبادل احساسات است و این امر برای تعادل روانی هر جامعه ضروری می باشد.
6 – پارک و باغ های ملی : حفظ ویژگی های قابل توجه از یک کشور که از سوی دولت تامین مالی می شود ،بعنوان مراکز گردشگری بمنظور حفظ اصل گستره وسیعی از خاک که در آن جانوران ، گیاهان و محیط طبیعی به طور کلی حفظ شده است
مزایای استفاده از رنگ سبز در کیفیت زندگی، سلامت، اقتصاد، طبیعت و محیط زیست تاثیر گذار می باشد.
کاربرد زیبایی فضای سبز،با الوان و فرم های مختلف تاثیر گذار بر روح و روان انسان ها می باشد.