خدمات طراحی

خدمات طراحی

1-    طراحی کلیه نقشه های ساختمانی با تامین حداکثر پارکینگ (سازه، معماری،تاسیساتبرقی و مکانیکی)


2-    طراحی کامل غرفه های نمایشگاهی3-    طراحی دکوراسیون داخلی4-    طراحی فضای سبز و محوطه داخل حیاط و روف گاردن