طراحی ویلا

در طراحی ویلا در درجه اول شرایط مکان ویلا امری مهم است، برای مثال می توان از زاویه تابش آفتاب، جهت وزش باد، محدوده زمین، قوانین ساخت وساز نام برد. در واقع نوع معماری و طراحی داخلی ویلا بر اساس موقعیت جغرافیایی تعیین خواهد شد.


سلیقه معمار نقش مهمی در طراحی داخلی ویلا داردتا بتواند آن مکان را زیباتر جلوه دهد.


درطراحی ویلا تناسب بین فضای خارجی وداخلی باید رعایت شود. اگربخواهید به طرحی جدید و نو وخاص دست پیدا کنید باید در پروژه از بهترین متریال استفاده کنید. همچنین نورپردازی نقش مهمی در طراحی داخلی ویلا دارد.


بنابربرسلیقه خودتان وبا مشاوره شرکت پادپارس می توانید ویلای خود را به بهترین شکل طراحی نمایید.